Over ons

De Stichting heeft ten doel het steunen en bevorderingen van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren, door het geven van zowel materiële als inspirationele hulp, mede waardoor zij een extra kans krijgen zich verder te ontwikkelen en met een verbeterd toekomstperspectief volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Stichting Blink is opgericht in november 2020 om zoveel mogelijk kinderen die beperkte kansen hebben en buiten hun gezinssituatie moeten opgroeien in Arnhem en de directe omgeving van Arnhem te ondersteunen en een mede daardoor hun kansen in hun verdere leven te verbeteren. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hebben zelf al het nodige meegemaakt en hebben vaak steun en begeleiding nodig om hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Hierbij is het met name belangrijk dat zij positieve ervaringen krijgen, waardoor deze kinderen zich meer gesteund en gezien voelen en ze meer zelfvertrouwen krijgen.

Stichting Blink wil met de fondsen die ze verwerft ervoor zorgen dat de leefwereld van deze kinderen, die zonder hun familie op de instelling wonen en zich vaak eenzaam en alleen voelen, vergroot en opgeleukt wordt. Een positieve ervaring of leuke gebeurtenis verbreekt de sleur van het dagelijkse leven, geeft de kinderen een verhaal om te vertellen als ze bijvoorbeeld na de vakantie weer terugkomen op school en zal hen daardoor het gevoel geven ook erbij te horen waardoor hun zelfvertrouwen zal worden vergroot. De kinderen krijgen daardoor betere kansen voor de toekomst en kunnen zich sociaal, fysiek en mentaal beter ontwikkelen.